Soutěž Památník letcům České Budějovice

(2013)

spoluautor: MgA. Natálie Chalcarzová (www.natty.cz)

Koncept památníku

Celkový koncept vychází z motivu černého obrysu letadla, který člověku utkví při pohledu na letadlo na nebi. Silueta letadla je nejzákladnější princip vnímání letectva pozemšťany. Obrys stíhacího letadla Spitfire, jednoho z leteckých symbolů 2. Světové války, má jasně definovat památník a jeho obsah. Obrysy letadel tvoří plošné objekty, které jsou poskládány do prostorově výrazného a z dálky viditelného památníku. Z čelního pohledu takto letadla vytváří letovou formaci.

Nakloněná plocha letadla, které tvoří základnu památníku je leštěná a odráží se v ní vrchní část památníku a tím tvoří další dimenzi. V odrazu je zároveň čitelný prořezaný nápis, normálně čitelný z vnější části plochy levého letadla. Především se však v lesklé ploše zrcadlí nebe domov pilotů.

 

Koncept urbanistického řešení

Památník je zásadní připomínka významné historické události, která nemá být zapomenuta. Nejde o pomník, ale o vzpomínkové místo, místo pietních aktů a důstojný interaktivní memoriál. Objekt je umístěn v rámci travnaté plochy při křižovatce na Senovážném náměstí. Přístup k němu zajišťuje dlážděná runway, která zasahuje do chodníku a pozívá kolemjdoucí ke kontaktu s památníkem. Památník má v poměru k otevřenému prostoru náměstí komorní rozměr, při bližším kontaktu však vyzní jeho monumentální pojetí. Z tohoto důvodu je dláždění směřující k pomníku poměrné úzké, velká dlážděná plocha okolo by jej opticky zmenšovala. Symbolika památníku je čitelná z širokého úhlu a velké vzdálenosti a při bezprostředním kontaktu nabízí významné pohledy a odrazy.

 

Technické parametry

Celková výška pomníku je 2670 mm. Je tvořen třemi prostorovými siluetami stíhacího letadla s rozpětím křídel 2500 mm a délkou trupu 2200 mm. Základ pomníku je do prostoru vytažená silueta letadla z černého terasa, plochou mírně nakloněná k divákovi. Teraso překrývá černá leštěná žulová deska. Kámen je upraven do vysokého lesku zajišťujícího dokonalý odraz ocelových letadel a nebe. Horní dvě letadla tvoří dvě o sebe opřené totožné siluety vyřezané z nerezového plechu o síle 30 mm. Levé z letadel má v sobě prořezán nápis ČESKÝM VÁLEČNÝM LETCŮM V LÉTECH 1939 – 1945 V RAF, který je čitelný z vnější části plochy letadla a v odrazu v kameni. Ocelová letadla jsou nahoře svařena a pod kamennou deskou provázána, tím je zajištěna dobrá statika ocelové části pomníku. Ocelová část má černou matnou povrchovou úpravu nástřikem kvalitní dvousložkové barvy. Letadla jsou řešena řezáním a svařováním nerezového plechu, pro tento návrh optimální technologické a materiálové řešení, litý bronz by překročil celkový předpokládaný náklad.

Přístup k památníku zajišťuje kamenná dlažba.

Památník a jeho základ leží mimo ochaná pásma sítí, v ochaném pásmu se nachází pouze přístup k památníku.

pamatnik letcum02 pamatnik letcum_viz2 pamatnik letcum_viz pamatnik letcum013 pamatnik letcum015 pamatnik letcum014 pamatnik letcum012 pamatnik letcum01